Tin vắn

NGUYỄN HƯNG |

(QNO) - Sáng 9.6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện và cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị ủng hộ được hơn 20 triệu đồng.

(QNO) - Sáng 9.6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện và cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị ủng hộ được hơn 20 triệu đồng.