Tin vắn

TÂM LÊ |

(QNO) - Sáng nay 10.6, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Phước (Nông Sơn) phát động đợt quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Ngay sau lễ phát động, cán bộ, công chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn xã ủng hộ gần 61 triệu đồng. Đây là xã đầu tiên trên địa bàn Nông Sơn phát động ủng hộ.

(QNO) - Sáng nay 10.6, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Phước (Nông Sơn) phát động đợt quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Ngay sau lễ phát động, cán bộ, công chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn xã ủng hộ gần 61 triệu đồng. Đây là xã đầu tiên trên địa bàn Nông Sơn phát động ủng hộ.