Tin vắn

TRIÊU NHAN |

(QNO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc vừa tiếp nhận 50 triệu đồng ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 từ Công ty Gạch không nung Hiệp Hưng, 50 triệu đồng từ Công ty Giày da Phước Kỳ Nam, 30 triệu đồng từ Công ty Tân Phước Yên. Các cấp ngành, tổ chức xã hội - đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cũng đang phát động quyên góp ủng hộ.

(QNO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc vừa tiếp nhận 50 triệu đồng ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 từ Công ty Gạch không nung Hiệp Hưng, 50 triệu đồng từ Công ty Giày da Phước Kỳ Nam, 30 triệu đồng từ Công ty Tân Phước Yên. Các cấp ngành, tổ chức xã hội - đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cũng đang phát động quyên góp ủng hộ.