Tin vắn

QUẾ LÂM |

(QNO) - Cuộc thi ảnh “Câu chuyện rác nhựa” do Chương trình phát triển Liên hiệp quốc tổ chức và Tạp chí Nghề nghiệp & cuộc sống thực hiện đã trao giải cho 14 tác phẩm xuất sắc. Bức ảnh “Anh hùng nơi bến cảng” của Hoài Nam - sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, Khoa Khoa học xã hội & nhân văn của Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) đoạt giải Khuyến khích.

(QNO) - Cuộc thi ảnh “Câu chuyện rác nhựa” do Chương trình phát triển Liên hiệp quốc tổ chức và Tạp chí Nghề nghiệp & cuộc sống thực hiện đã trao giải cho 14 tác phẩm xuất sắc. Bức ảnh “Anh hùng nơi bến cảng” của Hoài Nam - sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, Khoa Khoa học xã hội & nhân văn của Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) đoạt giải Khuyến khích.