Tin vắn

HOÀNG LIÊN |

(QNO) - Ngày 11.6, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc, Công ty CP Prime Đại Lộc trao 100 triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19. Tính tới thời điểm này, tổng số tiền hỗ trợ quỹ phòng chống Covid-19 thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc là hơn 260 triệu đồng.

(QNO) - Ngày 11.6, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc, Công ty CP Prime Đại Lộc trao 100 triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19. Tính tới thời điểm này, tổng số tiền hỗ trợ quỹ phòng chống Covid-19 thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc là hơn 260 triệu đồng.