Tin vắn

MINH TÂN |

(QNO) - Bà Phan Thị Nhi - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình cho biết, đến nay Mặt trận huyện tiếp nhận gần 1 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, 23 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ 715 triệu đồng; 22 xã, thị trấn vận động ủng hộ 222 triệu đồng. Mặt trận huyện và cơ sở sẽ tiếp tục công tác vận động ủng hộ.

(QNO) - Bà Phan Thị Nhi - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình cho biết, đến nay Mặt trận huyện tiếp nhận gần 1 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, 23 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ 715 triệu đồng; 22 xã, thị trấn vận động ủng hộ 222 triệu đồng. Mặt trận huyện và cơ sở sẽ tiếp tục công tác vận động ủng hộ.