Tin vắn

HIỀN THÚY |

(QNO) - Sáng nay 24.6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid-19. Sau khi Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đọc lời kêu gọi, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ gần 300 triệu đồng.

(QNO) - Sáng nay 24.6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid-19. Sau khi Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đọc lời kêu gọi, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ gần 300 triệu đồng.