Tin vắn

HOÀNG THƠ |

(QNO) - Sau 1 tuần có thư kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, đến ngày 25.6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tiếp nhận được 130 triệu đồng. Mặt trận huyện tiếp tục kêu gọi ủng hộ bằng tiền mặt hoặc hàng hóa, nhu yếu phẩm, vật tư y tế. Cuộc vận động kéo dài đến ngày 14.8.2021.

(QNO) - Sau 1 tuần có thư kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, đến ngày 25.6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tiếp nhận được 130 triệu đồng. Mặt trận huyện tiếp tục kêu gọi ủng hộ bằng tiền mặt hoặc hàng hóa, nhu yếu phẩm, vật tư y tế. Cuộc vận động kéo dài đến ngày 14.8.2021.