Tin vắn

NHƯ TRANG |

(QNO) - Hội Nông dân xã Điện Phương (Điện Bàn) vừa bàn giao nhà nhân ái cho hộ gia đình ông Đinh Dân (thôn Đông Khương 2). Vợ chồng ông Dân nay đã già yếu, sống nương tựa nhau trong căn nhà xuống cấp trầm trọng. Hội Nông dân xã Điện Phương đã vận động hơn 90 triệu đồng xây dựng ngôi nhà kiên cố cho vợ chồng ông.

(QNO) - Hội Nông dân xã Điện Phương (Điện Bàn) vừa bàn giao nhà nhân ái cho hộ gia đình ông Đinh Dân (thôn Đông Khương 2). Vợ chồng ông Dân nay đã già yếu, sống nương tựa nhau trong căn nhà xuống cấp trầm trọng. Hội Nông dân xã Điện Phương đã vận động hơn 90 triệu đồng xây dựng ngôi nhà kiên cố cho vợ chồng ông.