Tin vắn

BIÊN THỰC |

(QNO) - Sáu tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất ngành kinh tế của Thăng Bình đạt 5.274 tỷ đồng, đạt 52,48% so với kế hoạch năm; ngành nông - lâm - ngư nghiệp đạt 1.085 tỷ đồng, đạt 55,36% kế hoạch. Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục tái bùng phát ở 13 địa phương, đến nay có 4 xã công bố hết dịch; dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò phát hiện ở 12 xã.

(QNO) - Sáu tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất ngành kinh tế của Thăng Bình đạt 5.274 tỷ đồng, đạt 52,48% so với kế hoạch năm; ngành nông - lâm - ngư nghiệp đạt 1.085 tỷ đồng, đạt 55,36% kế hoạch. Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục tái bùng phát ở 13 địa phương, đến nay có 4 xã công bố hết dịch; dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò phát hiện ở 12 xã.