Tin vắn

VĂN PHIN |

(QNO) - Sáu tháng đầu năm, đội tàu đánh bắt xa bờ của xã Tam Giang (Núi Thành) khai thác được khoảng 5.680 tấn mực xà khô, đạt 47,5% kế hoạch cả năm, giảm 1.110 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng giá trị sản lượng đạt 186,7 tỷ đồng, giảm 1,4 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tam Giang có đội tàu câu mực khơi nhiều nhất huyện với 48 chiếc, tổng công suất máy hơn 42.700CV.

(QNO) - Sáu tháng đầu năm, đội tàu đánh bắt xa bờ của xã Tam Giang (Núi Thành) khai thác được khoảng 5.680 tấn mực xà khô, đạt 47,5% kế hoạch cả năm, giảm 1.110 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng giá trị sản lượng đạt 186,7 tỷ đồng, giảm 1,4 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tam Giang có đội tàu câu mực khơi nhiều nhất huyện với 48 chiếc, tổng công suất máy hơn 42.700CV.