Tin vắn

HOÀNG VŨ |

(QNO) - Công an tỉnh và Vietcombank Quảng Nam vừa tổ chức thăm, tặng quà 7 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình và Điện Bàn. Vietcombank Quảng Nam đã ủng hộ 100 triệu đồng phòng chống dịch, Công an tỉnh tiếp nhận để tặng quà các chốt kiểm soát.

(QNO) - Công an tỉnh và Vietcombank Quảng Nam vừa tổ chức thăm, tặng quà 7 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình và Điện Bàn. Vietcombank Quảng Nam đã ủng hộ 100 triệu đồng phòng chống dịch, Công an tỉnh tiếp nhận để tặng quà các chốt kiểm soát.