Tin vắn

VĂN PHIN |

(QNO) - Dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò đã xảy ra ở 236 hộ dân tại 53/103 thôn, khối phố của 17/17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Núi Thành. Có 378 con bò mắc bệnh, chết 26 con. Địa phương đã tiêm được 6.575 liều vắc xin; sử dụng 372 lít hóa chất, 643kg vôi bột để khử trùng chuồng trại chăn nuôi.

(QNO) - Dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò đã xảy ra ở 236 hộ dân tại 53/103 thôn, khối phố của 17/17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Núi Thành; có 378 con bò mắc bệnh, chết 26 con. Địa phương đã tiêm được 6.575 liều vắc xin; sử dụng 372 lít hóa chất, 643kg vôi bột để khử trùng chuồng trại chăn nuôi.

TAGS