Tin vắn

PHẠM LỘC |

(QNO) - Ngày 12.7, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Điện Bàn phối hợp Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh thị xã và Thị đoàn tổ chức phát động tuần lễ “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”. Sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và người dân tham gia gửi tiền tiết kiệm được 5,2 tỷ đồng.

(QNO) - Ngày 12.7, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Điện Bàn phối hợp Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh thị xã và Thị đoàn tổ chức phát động tuần lễ “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”. Sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và người dân tham gia gửi tiền tiết kiệm được 5,2 tỷ đồng.