Tin vắn

VĂN PHIN |

(QNO) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đến ngày 15.7, trên địa bàn huyện Núi Thành có 37 đơn vị, địa phương, cá nhân ủng hộ hơn 346 triệu đồng vào Quỹ phòng chống dịch Covid-19. Công tác vận động ủng hộ đang được tiếp tục triển khai.

(QNO) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đến ngày 15.7, trên địa bàn huyện Núi Thành có 37 đơn vị, địa phương, cá nhân ủng hộ hơn 346 triệu đồng vào Quỹ phòng chống dịch Covid-19. Công tác vận động ủng hộ đang được tiếp tục triển khai.