Tin vắn

T.PHƯƠNG - T.NHAN |

(QNO) - Sáu tháng đầu năm, Mặt trận các cấp tại Nông Sơn vận động Quỹ vì người nghèo được hơn 855 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí này đã hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa, hỗ trợ sản xuất cho một hộ dân, tặng quà 168 đối tượng. Quỹ cứu trợ tỉnh và huyện cũng giải ngân hơn 6,5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 377 nhà ở, 45 suất quà tết...

(QNO) - Sáu tháng đầu năm, Mặt trận các cấp tại Nông Sơn vận động Quỹ vì người nghèo được hơn 855 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí này đã hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa, hỗ trợ sản xuất cho một hộ dân, tặng quà 168 đối tượng. Quỹ cứu trợ tỉnh và huyện cũng giải ngân hơn 6,5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 377 nhà ở, 45 suất quà tết...