Tin vắn

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa kiện toàn Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh, do Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh làm Tổ trưởng. Tổ có trách nhiệm giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

(QNO) - UBND tỉnh vừa kiện toàn Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh, do Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh làm Tổ trưởng. Tổ có trách nhiệm giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.