Tin vắn

BÍCH LIÊN |

(QNO) - Từ ngày 15 - 19.7, đông đảo đoàn viên thanh niên huyện Đại Lộc hỗ trợ kiện toàn các khu cách ly chuẩn bị đón công dân về từ vùng dịch, như tham gia vận chuyển giường chiếu, thiết bị, dụng cụ vệ sinh, trang thiết bị y tế, dọn vệ sinh khu cách ly... Đại Lộc có 5 khu cách ly tập trung với sức chứa khoảng 600 người.

(QNO) - Từ ngày 15 - 19.7, đông đảo đoàn viên thanh niên huyện Đại Lộc hỗ trợ kiện toàn các khu cách ly chuẩn bị đón công dân về từ vùng dịch, như tham gia vận chuyển giường chiếu, thiết bị, dụng cụ vệ sinh, trang thiết bị y tế, dọn vệ sinh khu cách ly... Đại Lộc có 5 khu cách ly tập trung với sức chứa khoảng 600 người.