Tin vắn

Đ.HIỆP |

(QNO) - Ngày 20.7, huyện Tây Giang tổ chức kiểm tra, sát hạch xét tuyển công chức xã năm 2021. Có 45 thí sinh tham gia để xét chọn 16 người vào làm việc ở các lĩnh vực văn phòng - thống kê, tư pháp - hộ tịch, địa chính - xây dựng, nông nghiệp…

(QNO) - Ngày 20.7, huyện Tây Giang tổ chức kiểm tra, sát hạch xét tuyển công chức xã năm 2021. Có 45 thí sinh tham gia để xét chọn 16 người vào làm việc ở các lĩnh vực văn phòng - thống kê, tư pháp - hộ tịch, địa chính - xây dựng, nông nghiệp…