Tin vắn

TÂM LÊ |

(QNO) - Từ ngày 21 - 23.7, Phòng LĐ-TB&XH huyện Nông Sơn trao 274 suất quà của Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (TP.Hồ Chí Minh) cho các gia đình khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn huyện (2 triệu đồng/suất).

(QNO) - Từ ngày 21 - 23.7, Phòng LĐ-TB&XH huyện Nông Sơn trao 274 suất quà của Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (TP.Hồ Chí Minh) cho các gia đình khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn huyện (2 triệu đồng/suất).