Tin vắn

HIỀN THÚY |

(QNO) - Ngày 22.7, UBND xã A Nông (Tây Giang) bàn giao nhà ở người có công cho hộ gia đình ông Alăng Mời (thôn Acấp). Ngôi nhà có tổng kinh phí khoảng 100 triệu đồng, được hỗ trợ 40 triệu đồng theo Nghị quyết 11 của HĐND tỉnh. Được biết, trong thời gian này trên địa bàn huyện bàn giao 20 nhà ở cho gia đình chính sách (mỗi xã 2 nhà).

(QNO) - Ngày 22.7, UBND xã A Nông (Tây Giang) bàn giao nhà ở người có công cho hộ gia đình ông Alăng Mời (thôn Acấp). Ngôi nhà có tổng kinh phí khoảng 100 triệu đồng, được hỗ trợ 40 triệu đồng theo Nghị quyết 11 của HĐND tỉnh. Được biết, trong thời gian này trên địa bàn huyện bàn giao 20 nhà ở cho gia đình chính sách (mỗi xã 2 nhà).