Tin vắn

Đ.HIỆP |

(QNO) - Huyện Tây Giang vừa bàn giao 9 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có công, được Nhà nước hỗ trợ mỗi nhà 40 triệu đồng. Thời gian tới, huyện tiếp tục bàn giao 11 ngôi nhà còn lại.

(QNO) - Huyện Tây Giang vừa bàn giao 9 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có công, được Nhà nước hỗ trợ mỗi nhà 40 triệu đồng. Thời gian tới, huyện tiếp tục bàn giao 11 ngôi nhà còn lại.