Tin vắn

T.TÚ - T.VÂN |

(QNO) - Sáng 27.7, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Trà My hỗ trợ 3 triệu đồng và nhu yếu phẩm cho chốt kiểm soát dịch trên tuyến đường Trường Sơn Đông qua địa phận xã Trà Đốc (Bắc Trà My). Đây là chốt chặn quan trọng, phát hiện nhiều trường hợp về từ vùng dịch và tiến hành đưa vào khu cách ly tập trung.

(QNO) - Sáng 27.7, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Trà My hỗ trợ 3 triệu đồng và nhu yếu phẩm cho chốt kiểm soát dịch trên tuyến đường Trường Sơn Đông qua địa phận xã Trà Đốc (Bắc Trà My). Đây là chốt chặn quan trọng, phát hiện nhiều trường hợp về từ vùng dịch và tiến hành đưa vào khu cách ly tập trung.