Tin vắn

VĂN PHIN |

(QNO) - Sáng 28.7, Đảng ủy xã Tam Hiệp (Núi Thành) tổ chức lễ trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho 3 đảng viên, 50 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên và 40 năm tuổi cho 3 đảng viên. Các đảng viên bày tỏ niềm vinh dự, tự hào; đồng thời hứa tiếp tục phấn đấu, đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng quê hương.

(QNO) - Sáng 28.7, Đảng ủy xã Tam Hiệp (Núi Thành) tổ chức lễ trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho 3 đảng viên, 50 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên và 40 năm tuổi cho 3 đảng viên. Các đảng viên bày tỏ niềm vinh dự, tự hào; đồng thời hứa tiếp tục phấn đấu, đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng quê hương.