Tin vắn

VĂN PHIN |

(QNO) - Hôm nay 30.7, Núi Thành đưa vào sử dụng khu cách ly tập trung thứ 4 tại Trường THPT Nguyễn Huệ (cũ) ở xã Tam Hiệp với sức chứa 200 người. Hiện Núi Thành có 393 người thực hiện cách ly tập trung. Huyện đang có kế hoạch khảo sát, tiến hành xây dựng ở mỗi xã, thị trấn 1 khu cách ly tập trung trong thời gian đến.

(QNO) - Hôm nay 30.7, Núi Thành đưa vào sử dụng khu cách ly tập trung thứ 4 tại Trường THPT Nguyễn Huệ (cũ) ở xã Tam Hiệp với sức chứa 200 người. Hiện Núi Thành có 393 người thực hiện cách ly tập trung. Huyện đang có kế hoạch khảo sát, tiến hành xây dựng ở mỗi xã, thị trấn 1 khu cách ly tập trung trong thời gian đến.