Tin vắn

NGUYỄN HƯNG - BIÊN THỰC |

(QNO) - Ngày 29.7, Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Phước phối hợp bàn giao 2 nhà nhân đạo cho gia đình ông Nguyễn Thi Sách (xã Tiên Phong) và gia đình bà Nguyễn Thị Tề (thị trấn Tiên Kỳ). Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ 2 gia đình 47 triệu đồng; các xã, thị trấn, đơn vị hảo tâm hỗ trợ 30 triệu đồng sửa chữa nhà.

* Sáng 30.7, Hội LHPN huyện Thăng Bình trao 50 con heo giống cho 25 hộ gia đình ở xã Bình Phục và Bình Đào, nằm trong dự án “Hỗ trợ sinh kế cho các hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại Thăng Bình” do tổ chức KFHI Hàn Quốc tài trợ. Mỗi hộ nhận 2 con heo giống trị giá 10 triệu đồng và 2,5 triệu đồng làm chuồng.

(QNO) - Ngày 29.7, Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Phước phối hợp bàn giao 2 nhà nhân đạo cho gia đình ông Nguyễn Thi Sách (xã Tiên Phong) và gia đình bà Nguyễn Thị Tề (thị trấn Tiên Kỳ). Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ 2 gia đình 47 triệu đồng; các xã, thị trấn, đơn vị hảo tâm hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa chữa nhà.

* Sáng 30.7, Hội LHPN huyện Thăng Bình trao 50 con heo giống cho 25 hộ gia đình ở xã Bình Phục và Bình Đào, nằm trong dự án “Hỗ trợ sinh kế cho các hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại Thăng Bình” do tổ chức KFHI Hàn Quốc tài trợ. Mỗi hộ nhận 2 con heo giống trị giá 10 triệu đồng và 2,5 triệu đồng làm chuồng.