Tin vắn

Đ.HIỆP - N.HƯNG - H.CHÂU |

(QNO) - Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam vừa tặng 70 suất quà (trị giá khoảng 500 nghìn đồng/suất) và 100 bộ quần áo bảo hộ y tế cho 3 khu cách ly tập trung tại huyện Tây Giang. Hiệp hội còn tặng 66 suất quà cho huyện Đông Giang, 18 suất cho huyện Nam Giang và 200 bộ quần áo bảo hộ y tế cho 2 huyện.

* Chùa Tiên Mỹ (Tiên Phước) tặng 131 suất quà cho hộ khó khăn tại xã Tiên Hà và Tiên Sơn (mỗi suất trị giá 250 nghìn đồng); tặng 2 triệu đồng cho lực lượng làm nhiệm vụ tại 2 khu cách ly tập trung xã Tiên Mỹ; tặng 5 triệu đồng cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Tiên Mỹ. Tổng các phần quà trị giá gần 40 triệu đồng.

* Đoàn thanh niên, Hội LHPN xã Tam Thái (Phú Ninh) tặng quà 11 hộ dân thôn Phước Lộc có hoàn cảnh khó khăn đang thực hiện lệnh phong tỏa để phòng chống Covid-19. Mỗi suất trị giá gần 500 nghìn đồng gồm lương thực, thực phẩm.

(QNO) - Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam vừa tặng 70 suất quà (trị giá khoảng 500 nghìn đồng/suất) và 100 bộ quần áo bảo hộ y tế cho 3 khu cách ly tập trung tại huyện Tây Giang. Hiệp hội còn tặng 66 suất quà cho huyện Đông Giang, 18 suất cho huyện Nam Giang và 200 bộ quần áo bảo hộ y tế cho 2 huyện.

* Chùa Tiên Mỹ (Tiên Phước) tặng 131 suất quà cho hộ khó khăn tại xã Tiên Hà và Tiên Sơn (mỗi suất trị giá 250 nghìn đồng); tặng 2 triệu đồng cho lực lượng làm nhiệm vụ tại 2 khu cách ly tập trung xã Tiên Mỹ; tặng 5 triệu đồng cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Tiên Mỹ. Tổng các phần quà trị giá gần 40 triệu đồng.

* Đoàn thanh niên, Hội LHPN xã Tam Thái (Phú Ninh) tặng quà 11 hộ dân thôn Phước Lộc có hoàn cảnh khó khăn đang thực hiện lệnh phong tỏa để phòng chống Covid-19. Mỗi suất trị giá gần 500 nghìn đồng gồm lương thực, thực phẩm.