Tin vắn

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam vừa quyết định điều chỉnh giảm chương trình hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn hơn 19,3 tỷ đồng để bổ sung toàn bộ số tiền này vào kế hoạch cho vay hộ nghèo (570 triệu đồng), hộ cận nghèo (8,85 tỷ đồng), hộ mới thoát nghèo (6 tỷ đồng), nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (3,895 tỷ đồng).

* Khoản viện trợ phi dự án hỗ trợ giày dép cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quảng Nam vừa được UBND tỉnh phê duyệt. Dự án do tổ chức Children’s Hope In Action (CHIA) tài trợ với tổng vốn hơn 959 triệu đồng. Theo đó, từ tháng 7 đến tháng 10.2021, CHIA viện trợ 9.981 đôi giày dép, xuất xứ Việt Nam cho người dân tại Tây Giang, Nam Trà My, Phước Sơn, Bắc Trà My, Đông Giang, Nam Giang, Nông Sơn, Hiệp Đức, Hội An.

(QNO) - Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam vừa quyết định điều chỉnh giảm chương trình hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn hơn 19,3 tỷ đồng để bổ sung toàn bộ số tiền này vào kế hoạch cho vay hộ nghèo (570 triệu đồng), hộ cận nghèo (8,85 tỷ đồng), hộ mới thoát nghèo (6 tỷ đồng), nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (3,895 tỷ đồng).

* Khoản viện trợ phi dự án hỗ trợ giày dép cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quảng Nam vừa được UBND tỉnh phê duyệt. Dự án do tổ chức Children’s Hope In Action (CHIA) tài trợ với tổng vốn hơn 959 triệu đồng. Theo đó, từ tháng 7 đến tháng 10.2021, CHIA viện trợ 9.981 đôi giày dép, xuất xứ Việt Nam cho người dân tại Tây Giang, Nam Trà My, Phước Sơn, Bắc Trà My, Đông Giang, Nam Giang, Nông Sơn, Hiệp Đức, Hội An.