Tin vắn

Q.TUẤN |

(QNO) - Ngày 8 và 9.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hội An hoàn thành cách ly tập trung cho 129 người. Trong đó 67 người cách ly tại Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, 53 người tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh và 9 người tại Trường Cao đẳng Công nghệ kinh tế & thủy lợi miền Trung. Các trường hợp này tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định.

(QNO) - Ngày 8 và 9.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hội An hoàn thành cách ly tập trung cho 129 người. Trong đó 67 người cách ly tại Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, 53 người tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh và 9 người tại Trường Cao đẳng Công nghệ kinh tế & thủy lợi miền Trung. Các trường hợp này tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định.