Tin vắn

VĂN MINH |

(QNO) - Phòng GD-ĐT huyện Hiệp Đức phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm học 2021-2022 cho hơn 750 học viên là cán bộ quản lý ngành giáo dục, giáo viên dưới hình thức trực tuyến. Học viên được quán triệt những nội dung cơ bản Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; điểm mới trong văn kiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, dịch bệnh Covid-19...

(QNO) - Phòng GD-ĐT huyện Hiệp Đức phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm học 2021-2022 cho hơn 750 học viên là cán bộ quản lý ngành giáo dục, giáo viên dưới hình thức trực tuyến. Học viên được quán triệt những nội dung cơ bản Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; điểm mới trong văn kiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, dịch bệnh Covid-19...