Tin vắn

NHƯ TRANG |

(QNO) - Đoàn xã Quế Thọ (Hiệp Đức) tận dụng lốp xe cũ tái chế thành bàn ghế giúp thiếu nhi thôn Phú Cốc Tây có địa điểm vui chơi, sinh hoạt. Khu vui chơi này đã có ghế nhún, xà đơn, bập bênh... nhưng thiếu bàn ghế ngồi đọc sách và thư giãn. Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch tình nguyện hè của Đoàn xã.

(QNO) - Đoàn xã Quế Thọ (Hiệp Đức) tận dụng lốp xe cũ tái chế thành bàn ghế giúp thiếu nhi thôn Phú Cốc Tây có địa điểm vui chơi, sinh hoạt. Khu vui chơi này đã có ghế nhún, xà đơn, bập bênh... nhưng thiếu bàn ghế ngồi đọc sách và thư giãn. Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch tình nguyện hè của Đoàn xã.