Tin vắn

MINH THÔNG |

(QNO) - Liên đoàn Lao động huyện Nông Sơn vừa bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho chị Nguyễn Thị Minh Hà - đoàn viên Công đoàn cơ sở xã Quế Lộc. Kinh phí xây nhà gần 140 triệu đồng, trong đó Quỹ xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng. Đây là “Mái ấm công đoàn” thứ 2 được Liên đoàn Lao động Nông Sơn bàn giao trong năm nay.

(QNO) - Liên đoàn Lao động huyện Nông Sơn vừa bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho chị Nguyễn Thị Minh Hà - đoàn viên Công đoàn cơ sở xã Quế Lộc. Kinh phí xây nhà gần 140 triệu đồng, trong đó Quỹ xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng. Đây là “Mái ấm công đoàn” thứ 2 được Liên đoàn Lao động Nông Sơn bàn giao trong năm nay.