Tin vắn

H.LIÊN |

(QNO) - Theo Hạt Kiểm lâm Bắc Quảng Nam, từ đầu năm đến nay đơn vị tiếp nhận, thả về tự nhiên và cứu hộ 8 cá thể động vật hoang dã. Trong đó, tiếp nhận 4 cá thể khỉ và 1 cá thể rái cá vuốt bé từ người dân tự nguyện giao nộp; tiếp nhận và thả về môi trường tự nhiên tại Cù Lao Chàm 3 cá thể trăn trọng lượng 28kg, 4kg và 3,5kg.

(QNO) - Theo Hạt Kiểm lâm Bắc Quảng Nam, từ đầu năm đến nay đơn vị tiếp nhận, thả về tự nhiên và cứu hộ 8 cá thể động vật hoang dã. Trong đó, tiếp nhận 4 cá thể khỉ và 1 cá thể rái cá vuốt bé từ người dân tự nguyện giao nộp; tiếp nhận và thả về môi trường tự nhiên tại Cù Lao Chàm 3 cá thể trăn trọng lượng 28kg, 4kg và 3,5kg.