Tin vắn

B.HUÂN - D.HOÀNG |

(QNO) - Đoàn xã Sơn Viên (Nông Sơn) vừa trao 2 xe đạp, 3 suất học bổng (mỗi suất 2 triệu đồng), 2 kệ sách cho học sinh khó khăn. Tại chương trình “Chắp cánh ước mơ”, Đoàn xã cũng trao 5 sinh kế (mỗi sinh kế trị giá 3 triệu đồng) cho các hộ gia đình khó khăn và 3 sinh kế (mỗi sinh kế trị giá 5 triệu đồng) cho thanh niên.

(QNO) - Đoàn xã Sơn Viên (Nông Sơn) vừa trao 2 xe đạp, 3 suất học bổng (mỗi suất 2 triệu đồng), 2 kệ sách cho học sinh khó khăn. Tại chương trình “Chắp cánh ước mơ”, Đoàn xã cũng trao 5 sinh kế (mỗi sinh kế trị giá 3 triệu đồng) cho các hộ gia đình khó khăn và 3 sinh kế (mỗi sinh kế trị giá 5 triệu đồng) cho thanh niên.