Tin vắn

HIỀN THÚY |

(QNO) - Ngày 8 và 9.9, hơn 70 cán bộ, hội viên nông dân, phụ nữ và thanh niên xã Lăng (Tây Giang) mở tuyến đường dài 9km, rộng 2,5m vào khu sản xuất Ân đhơnh ở thôn Tari. Trước đây không có đường vào khu sản xuất nên người dân phải gùi, vác từng bao nông sản về nhà rất vất vả; nay có thể dùng xe máy để vận chuyển, đặc biệt là mủ cao su.

(QNO) - Ngày 8 và 9.9, hơn 70 cán bộ, hội viên nông dân, phụ nữ và thanh niên xã Lăng (Tây Giang) mở tuyến đường dài 9km, rộng 2,5m vào khu sản xuất Ân đhơnh ở thôn Tari. Trước đây không có đường vào khu sản xuất nên người dân phải gùi, vác từng bao nông sản về nhà rất vất vả; nay có thể dùng xe máy để vận chuyển, đặc biệt là mủ cao su.