Tin vắn

NGUYỄN QUỲNH |

(QNO) - Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Điện Bàn và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã vừa trao tặng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình ông Nguyễn Cư (SN 1963, thôn Thanh An, xã Điện Hồng). Ông Cư là bộ đội tham gia nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia. Ngôi nhà có tổng diện tích 85m2, kinh phí xây dựng 160 triệu đồng.

(QNO) - Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Điện Bàn và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã vừa trao tặng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình ông Nguyễn Cư (SN 1963, thôn Thanh An, xã Điện Hồng). Ông Cư là bộ đội tham gia nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia. Ngôi nhà có tổng diện tích 85m2, kinh phí xây dựng 160 triệu đồng.