Tin vắn

GIANG BIÊN |

(QNO) - Chiều 17.9, Hội LHPN xã Bình Quế (Thăng Bình) nhận đỡ đầu 2 học sinh; Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Đoàn xã, mỗi đơn vị nhận đỡ đầu 1 học sinh. Mỗi em được các hội - đoàn thể nhận đỡ đầu với mức 200 nghìn đồng/tháng đến hết cấp học.

(QNO) - Chiều 17.9, Hội LHPN xã Bình Quế (Thăng Bình) nhận đỡ đầu 2 học sinh; Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Đoàn xã, mỗi đơn vị nhận đỡ đầu 1 học sinh. Mỗi em được các hội - đoàn thể nhận đỡ đầu với mức 200 nghìn đồng/tháng đến hết cấp học.