Tin vắn

THU SƯƠNG |

(QNO) - Sáng 28.9, Huyện đoàn và Hội LHTN huyện Thăng Bình trao 300 con gà giống cho anh Nguyễn Thái Cảnh (thôn Nam Hà, xã Bình Dương). Anh Cảnh thuộc diện hộ nghèo, vợ mất, một mình nuôi 2 con. Anh đang phát triển mô hình kinh tế nuôi ốc kết hợp chăn nuôi gà. Dịp này, Đoàn xã và Hội LHTN xã Bình Dương cũng hỗ trợ 8 triệu đồng tạo nguồn vốn giúp anh phát triển mô hình.

(QNO) - Sáng 28.9, Huyện đoàn và Hội LHTN huyện Thăng Bình trao 300 con gà giống cho anh Nguyễn Thái Cảnh (thôn Nam Hà, xã Bình Dương). Anh Cảnh thuộc diện hộ nghèo, vợ mất, một mình nuôi 2 con. Anh đang phát triển mô hình kinh tế nuôi ốc kết hợp chăn nuôi gà. Dịp này, Đoàn xã và Hội LHTN xã Bình Dương cũng hỗ trợ 8 triệu đồng tạo nguồn vốn giúp anh phát triển mô hình.