Tin vắn

VĂN DŨNG |

(QNO) - Đến ngày 27.9.2021, dư nợ chương trình cho vay theo Nghị định 100 của Chính phủ từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Ninh đạt 24,5 tỷ đồng với 95 khách hàng là người lao động có thu nhập thấp được vay vốn để làm nhà ở. Lãi suất cho vay hiện tại 4%/năm, thời gian cho vay tối đa 25 năm và mức cho vay tối đa 500 triệu đồng.

(QNO) - Đến ngày 27.9.2021, dư nợ chương trình cho vay theo Nghị định 100 của Chính phủ từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Ninh đạt 24,5 tỷ đồng với 95 khách hàng là người lao động có thu nhập thấp được vay vốn để làm nhà ở. Lãi suất cho vay hiện tại 4%/năm, thời gian cho vay tối đa 25 năm và mức cho vay tối đa 500 triệu đồng.