TIN VẮN

H.L-N.D |

(QNO) - Sở Văn hoá - Thể thao & Du lịch vừa phối hợp với Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Đại Lộc hội nghị tập huấn nghiệp vụ văn hoá cơ sở và rà soát bổ sung, xây dựng hương ước, quy ước năm 2021 cho cán bộ làm công tác văn hóa - xã hội và trưởng thôn, khu phố của 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các học viên được truyền đạt những quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn phố văn hóa”; “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; quy chế công nhận danh hiệu “Tộc văn hóa” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

(QNO) - Sở Văn hoá - Thể thao & Du lịch vừa phối hợp với Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Đại Lộc hội nghị tập huấn nghiệp vụ văn hoá cơ sở và rà soát bổ sung, xây dựng hương ước, quy ước năm 2021 cho cán bộ làm công tác văn hóa - xã hội và trưởng thôn, khu phố của 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các học viên được truyền đạt những quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn phố văn hóa”; “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; quy chế công nhận danh hiệu “Tộc văn hóa” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (H.L-N.D)

TAGS