Tin vắn

M.L |

(QNO) - Đoàn Thanh niên Công an tỉnh vừa phối hợp bàn giao nhà nhân ái cho bà Nguyễn Thị Toàn (70 tuổi, thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa, Đại Lộc). Căn nhà có tổng kinh phí gần 100 triệu đồng, trong đó Đoàn Thanh niên Công an tỉnh kêu gọi hỗ trợ 50 triệu đồng, địa phương vận động gần 30 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà nhân ái trên địa bàn tỉnh.

(QNO) - Đoàn Thanh niên Công an tỉnh vừa phối hợp bàn giao nhà nhân ái cho bà Nguyễn Thị Toàn (70 tuổi, thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa, Đại Lộc). Căn nhà có tổng kinh phí gần 100 triệu đồng, trong đó Đoàn Thanh niên Công an tỉnh kêu gọi hỗ trợ 50 triệu đồng, địa phương vận động gần 30 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà nhân ái trên địa bàn tỉnh.