Tin vắn

NGUYỄN HƯNG |

(QNO) - Sáng nay 11.10, Huyện ủy Tiên Phước trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Thị Minh Thuận và 50 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên: Trần Thanh Thu, Nguyễn Thị Duy, Nguyễn Thị Sửu, Phạm Thị Lan. Mặc dù đã nghỉ hưu, tuổi cao nhưng các đảng viên nguyện tiếp tục đóng góp trí tuệ vào sự nghiệp chung của huyện.

(QNO) - Sáng nay 11.10, Huyện ủy Tiên Phước trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Thị Minh Thuận và 50 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên: Trần Thanh Thu, Nguyễn Thị Duy, Nguyễn Thị Sửu, Phạm Thị Lan. Mặc dù đã nghỉ hưu, tuổi cao nhưng các đảng viên nguyện tiếp tục đóng góp trí tuệ vào sự nghiệp chung của huyện.