Tin vắn

DUY THÁI |

(QNO) - Chiều 13.10, Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quế Sơn với các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức bàn giao 2 nhà ở cho người nghèo tại xã Quế An, gồm hộ gia đình bà Trần Thị Hoa (thôn Tây Trà) và bà Lê Thị Hòa (thôn Thắng Đông). Mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà.

(QNO) - Chiều 13.10, Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quế Sơn với các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức bàn giao 2 nhà ở cho người nghèo tại xã Quế An, gồm hộ gia đình bà Trần Thị Hoa (thôn Tây Trà) và bà Lê Thị Hòa (thôn Thắng Đông). Mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà.