Tin vắn

VĂN MINH |

(QNO) - Sáng 19.10, tại xã Quế Thọ (Hiệp Đức), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức bàn giao nhà đồng đội cho gia đình Thiếu tá Nguyễn Phúc Lâm - Chính trị viên Tiểu đoàn Hỗn hợp 70. Căn nhà trị giá 450 triệu đồng, trong đó Quân khu 5 hỗ trợ 80 triệu đồng. Gia đình Thiếu tá Nguyễn Phúc Lâm thuộc diện chính sách, có hoàn cảnh khó khăn.

(QNO) - Sáng 19.10, tại xã Quế Thọ (Hiệp Đức), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức bàn giao nhà đồng đội cho gia đình Thiếu tá Nguyễn Phúc Lâm - Chính trị viên Tiểu đoàn Hỗn hợp 70. Căn nhà trị giá 450 triệu đồng, trong đó Quân khu 5 hỗ trợ 80 triệu đồng. Gia đình Thiếu tá Nguyễn Phúc Lâm thuộc diện chính sách, có hoàn cảnh khó khăn.