Tin vắn

HỒNG ANH |

(QNO) - Chiều 19.10, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động phong trào “Heo đất lòng vàng” năm 2022. Hội viên tiết kiệm tiền chi tiêu bỏ vào heo đất mỗi ngày ít nhất 2.000 đồng; Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo các phòng ban cũng chung tay ủng hộ. Số tiền nuôi heo đất mỗi năm được hội tổ chức nhiều mô hình, hoạt động vì cộng đồng.

(QNO) - Chiều 19.10, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động phong trào “Heo đất lòng vàng” năm 2022. Hội viên tiết kiệm tiền chi tiêu bỏ vào heo đất mỗi ngày ít nhất 2.000 đồng; Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo các phòng ban cũng chung tay ủng hộ. Số tiền nuôi heo đất mỗi năm được hội tổ chức nhiều mô hình, hoạt động vì cộng đồng.