Tin vắn

VĂN PHIN |

(QNO) - Sáng 20.10, Hội LHPN huyện Núi Thành và Hội Phụ nữ Công an huyện đến thăm hỏi, tặng quà 25 bệnh nhân đang chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (mỗi suất 200 - 300 nghìn đồng). Đoàn cũng đến tặng quà các nữ nhân viên đang làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát dịch Covid-19 đặt tại vùng giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi.

(QNO) - Sáng 20.10, Hội LHPN huyện Núi Thành và Hội Phụ nữ Công an huyện đến thăm hỏi, tặng quà 25 bệnh nhân đang chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (mỗi suất 200 - 300 nghìn đồng). Đoàn cũng đến tặng quà các nữ nhân viên đang làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát dịch Covid-19 đặt tại vùng giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi.