Tin vắn

QUẾ HÀ |

(QNO) - Nghệ sĩ ưu tú Đỗ Linh - hội viên Hội Văn học - nghệ thuật Quảng Nam đoạt giải B giải thưởng các tác phẩm về đề tài phòng chống Covid-19 với tác phẩm bài chòi “Xuân trong mùa Covid”, phần thể hiện của Huyền Tân. Giải thưởng do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức với hơn 200 tác phẩm dự thi ở các loại hình tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, bài chòi... Ban tổ chức trao 38 giải A, 24 giải B và 2 giải cá nhân xuất sắc.

(QNO) - Nghệ sĩ ưu tú Đỗ Linh - hội viên Hội Văn học - nghệ thuật Quảng Nam đoạt giải B giải thưởng các tác phẩm về đề tài phòng chống Covid-19 với tác phẩm bài chòi “Xuân trong mùa Covid”, phần thể hiện của Huyền Tân. Giải thưởng do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức với hơn 200 tác phẩm dự thi ở các loại hình tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, bài chòi... Ban tổ chức trao 38 giải A, 24 giải B và 2 giải cá nhân xuất sắc.