Tin vắn

DUY THÁI |

(QNO) - Chiều 21.10, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Quế Sơn tiếp nhận hơn 344 triệu đồng từ 23 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài huyện hỗ trợ nạn nhân da cam. Hội cũng trao Kỷ niệm chương “Vì nạn nhân chất độc da cam” của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho 9 cá nhân; tặng giấy khen 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hỗ trợ nạn nhân da cam.

(QNO) - Chiều 21.10, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Quế Sơn tiếp nhận hơn 344 triệu đồng từ 23 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài huyện hỗ trợ nạn nhân da cam. Hội cũng trao Kỷ niệm chương “Vì nạn nhân chất độc da cam” của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho 9 cá nhân; tặng giấy khen 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hỗ trợ nạn nhân da cam.