Tin vắn

Đ.HIỆP |

(QNO) - Liên đoàn Lao động huyện Tây Giang vừa bàn giao nhà “mái ấm công đoàn” cho đoàn viên  Alăng Thị Vui ở thôn Agrồng (xã A Tiêng), có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Căn nhà có tổng giá trị gần 100 triệu đồng, trong đó Quỹ mái ấm công đoàn tỉnh hỗ trợ 45 triệu đồng.

(QNO) - Liên đoàn Lao động huyện Tây Giang vừa bàn giao nhà mái ấm công đoàn” cho đoàn viên  Alăng Thị Vui ở thôn Agrồng (xã A Tiêng), có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Căn nhà có tổng giá trị gần 100 triệu đồng, trong đó Quỹ mái ấm công đoàn tỉnh hỗ trợ 45 triệu đồng.