Tin vắn

TIẾN DŨNG - VIỆT HẢO |

(QNO) - Năm 2021, Điện lực Đại Lộc đầu tư hơn 70 tỷ đồng xây mới và cải tạo, nâng cấp 46 trạm biến áp phân phối, 35km đường dây bọc 22kV, 63km dây cáp vặn xoắn... Trước đó năm 2020, đơn vị triển khai 11 công trình đầu tư xây dựng lưới điện với tổng giá trị 55 tỷ đồng.

(QNO) - Năm 2021, Điện lực Đại Lộc đầu tư hơn 70 tỷ đồng xây mới và cải tạo, nâng cấp 46 trạm biến áp phân phối, 35km đường dây bọc 22kV, 63km dây cáp vặn xoắn... Trước đó năm 2020, đơn vị triển khai 11 công trình đầu tư xây dựng lưới điện với tổng giá trị 55 tỷ đồng.